Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als u de naam weet van het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken, kunt u handmatig verbinding maken met het netwerk.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Wi-Fi-netwerk > Andere verbindingsmethoden > Handmatig verbinden met netwerk.
  3. Typ de naam van het Wi-Fi-netwerk in het veld SSID.
  4. Klik op Volgende.
  5. Klik in het veld Beveiligingstype op het beveiligingstype van het Wi-Fi-netwerk en voer de gevraagde informatie in.
  6. Klik op Opslaan en verbinden.