Gegevens coderen die u verzendt of ontvangt met Bluetooth-technologie

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet het gekoppelde Bluetooth®--apparaat ondersteuning bieden voor gegevenscodering.
  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.
  3. Druk op de toets Menu > Opties.
  4. Schakel het selectievakje Codering in.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.