Een Bluetooth-profiel uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen beheren.
  2. Klik op Netwerken en verbindingen > Bluetooth-verbindingen.
  3. Druk op de toets Menu > Opties.
  4. Schakel in het gedeelte Services de selectievakjes uit naast een of meer Bluetooth®--profielen.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.