Automatisch kiezen instellen voor toegang tot voicemail

U kunt uw smartphone instellen voor automatische toegang tot voicemail, door het wachtwoord voor voicemail op te slaan. Als u het wachtwoord voor voicemail hebt opgeslagen, hoeft u dit niet steeds handmatig in te voeren als u voicemailberichten ophaalt. U hebt het toegangsnummer voor voicemail en een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot uw voicemailberichten. Het toegangsnummer voor voicemail is het telefoonnummer dat u belt om toegang te krijgen tot uw voicemailaccount. Dit nummer wordt gewoonlijk naar de smartphone geladen door uw serviceprovider.
Tip: Bij sommige voicemailsystemen moet u langer wachten voordat u het wachtwoord invoert. Als u wilt vaststellen of dit vereist is, belt u naar uw voicemailaccount en let u op hoeveel tijd er voorbij gaat voordat u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren.
  1. Druk in het beginscherm op de toets Send Send.
  2. Druk op de toetsMenu > Opties > Voicemail.
  3. Voer uw toegangsnummer voor voicemail en desgewenst het wachtwoord in. Als u meer tijd wilt voordat u het wachtwoord invoert, drukt u op de toets Menu.
    • Om nog een of meerdere pauzes in te voegen, plaatst u de cursor aan het begin van het wachtwoordveld en selecteert dan Pauze toevoegen. Deze optie is voor het toevoegen van een korte pauze tussen het toegangsnummer voor voicemail en het wachtwoord.
    • Als u om het wachtwoord wilt worden gevraagd voordat u dit verzendt, plaatst u de cursor aan het begin van het wachtwoordveld en selecteert u Wachttijd toevoegen. Deze optie is voor het toevoegen van een langere pauze tussen het toegangsnummer voor voicemail en het wachtwoord.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.