Uw smartphone opnieuw instellen

Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.