Een back-up maken van smartphonegegevens op een mediakaart

Om deze taak uit te voeren, dient er een mediakaart in uw BlackBerry-smartphone te zijn geplaatst.
Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Let op!:
Als u deze taak uitvoert, worden de bestaande gegevens op uw mediakaart verwijderd en vervangen door uw nieuwe back-upgegevens.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Configuratie.
  2. Klik in de sectie Configuratie op Ander toestel > Via een mediakaart > Gegevens opslaan.
    • Als u een back-up van uw smartphonegegevens inclusief e-mailberichten wilt maken, schakelt u het selectievakje E-mailberichten opslaan in.
    • Als u een back-up van uw smartphonegegevens behalve e-mailberichten wilt maken, schakelt u het selectievakje E-mailberichten opslaan uit.
  3. Klik op Doorgaan.
  4. Voer in het veld Wachtwoord een wachtwoord in als u een wachtwoord voor uw gegevens wilt instellen.
  5. Voer in het veld Bevestigen het wachtwoord opnieuw in.
  6. Klik op Opslaan.