Woordvervanging uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Typen en taal > Typen.
  3. Voor een toetsenbord klikt u op Geavanceerde stijlopties.
  4. Schakel het selectievakje Spelling uit.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.