Een locatie op een kaart weergeven

 1. Klik in het beginscherm op het pictogram Kaarten.
 2. Druk op de toets Menu > Een locatie zoeken.
  • Als u een speciale locatie zoals een bedrijf of een oriëntatiepunt wilt zoeken, typt u in het veld Een winkel, café, enz. zoeken de informatie over de speciale locatie. Markeer de speciale locatie.
  • Om een nieuwe locatie weer te geven, typt u een adres in het veld Een adres zoeken. Markeer de locatie.
  • Om een locatie voor een contactpersoon weer te geven, typt u de naam van de contactpersoon in het veld Een winkel, café, enz. zoeken. Markeer de contactgegevens.
  • Als u een favoriete locatie wilt weergeven, markeert u de locatie in de sectie Favorieten.
 3. Druk op de toets Menu > Weergeven op kaart.
Als u een andere locatie dan uw huidige locatie bekijkt en u vanaf uw huidige locatie een routebeschrijving naar die andere locatie wilt hebben, drukt u op de toets Menu > Hierheen navigeren. Uw BlackBerry-smartphone moet zijn voorzien van een interne GPS-ontvanger of zijn gekoppeld aan een GPS-ontvanger met Bluetooth om deze taak te kunnen uitvoeren.