Een kaart verschuiven

Als u een kaart wilt verschuiven, moet uw BlackBerry-smartphone in de panmodus staan, niet in de zoommodus. De modus waarin uw smartphone staat, wordt boven aan de kaart weergegeven.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Kaarten.
  2. Als uw smartphone in de zoommodus is, drukt u op de toets Menu > Panmodus.
  3. Schuif met uw vinger in een richting op het trackpad.