Een locatie aan uw lijst van favorieten toevoegen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Kaarten.
  2. Geef een locatie weer op een kaart.
  3. Druk op de toets Menu > Toevoegen als Favoriet > OK.
Als u een lijst van uw favoriete locaties wilt weergeven, drukt u op de toets Menu > Favorieten.