De informatie wijzigen voor een locatie in uw lijst van favorieten

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Kaarten.
  2. Druk op de toets Menu > Favorieten.
  3. Markeer een locatie.
  4. Druk op de toets Menu > Favorieten bewerken.
  5. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Typ in het veld Label een nieuwe naam voor de locatie.
    • Typ in het veld Beschrijving een beschrijving van de locatie.
  6. Klik op OK.