Een wachtwoord dat is opgeslagen in Wachtwoordbeheer toevoegen, wijzigen of verwijderen

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Wachtwoordbeheer.