Een vertrouwde contentserver toevoegen

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry Enterprise Server, kunt u contentservers toevoegen aan uw lijst met vertrouwde contentservers om het verificatieproces tijdens verificatie met een contentserver te versnellen.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > TLS.
  3. Markeer in het gedeelte TLS van proxy het veld Vertrouwde servers.
  4. Druk op de toets Menu > Host toevoegen.
  5. Typ het webadres voor de contentserver.
  6. Klik op OK.
  7. Druk op de toets Menu > Opslaan.