Een map in het beginscherm toevoegen, een andere naam geven of verwijderen

Ga als volgt te werk in het beginscherm: