Zoomen in een afbeelding of een afbeelding verschuiven of draaien

Voer in een afbeelding een van de volgende acties uit: