Afbeeldingen op datum of map rangschikken

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram Afbeeldingen.
  2. Druk op de toets Menu > Weergeven op datum of Weergeven op map.