Wijzigen hoe u e-mailberichten groepeert

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Menu > Weergavestijl > Groeperen op onderwerp of Afzonderlijke berichten.