Uw beltoon, meldingen, herinneringen of alarmen wijzigen

In ieder geluidsprofiel kunt u uw beltoon of waarschuwingstoon wijzigen in een audiobestand dat op de ingebouwde mediaopslag of mediakaart van uw BlackBerry -smartphone is opgeslagen. U kunt ook de opties voor meldingen tijdens oproepen, het volume, de LED en het trilsignaal in alle profielen wijzigen. Het profiel Alle waarschuwingen uit kan niet worden gewijzigd.
 1. Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.
 2. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Geluiden geselecteerd profiel.
  • Om uw beltoon of belvolume te wijzigen, klikt u op Telefoon.
  • Klik om een gedeelte uit te vouwen als u meldingen of herinneringen wilt wijzigen. Klik op een optie.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het veld Beltoon, Waarschuwingstoon of Herinneringstoon:
  • Klik op een toon.
  • Als u een nummer wilt gebruiken dat op uw smartphone of op een mediakaart is opgeslagen, klik dan op Alle muziek. Zoek het gewenste nummer en klik erop.
  • Klik op Alle spraakmemo's als u een opgenomen spraakmemo wilt gebruiken. Zoek een spraakmemo en klik erop.
  • Klik op Alle waarschuwingen als u een waarschuwing wilt gebruiken. Zoek een waarschuwing en klik erop.
 4. Druk op de toets Menu > Opslaan.