Een mediabestand ontvangen met Bluetooth-technologie

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u Bluetooth inschakelen.
Wanneer een mediabestand via Bluetooth-technologie naar uw BlackBerry-smartphone wordt verzonden, wordt er een dialoogvenster weergegeven in het scherm.
  1. Klik in het dialoogvenster Verbindingsaanvraag accepteren op Ja.
  2. Klik in het dialoogvenster Wilt u de inkomende gegevens ontvangen? op Ja.
Uw smartphone slaat elk ontvangen bestand op in de map voor het type bestand dat is ontvangen.