De lettertype-instellingen voor kaarten wijzigen

Als u de lettertype-instellingen voor kaarten wijzigt, worden de lettertype-instellingen voor alle andere toepassingen niet gewijzigd.
  1. Druk op een kaart op de toets Afbeelding van menutoets > Opties.
  2. Klik op Algemene kaartservices instellen.
  3. Voer een van de volgende acties uit:
    • Wijzig het veld Standaard lettertypefamilie.
    • Wijzig het veld Minimumlettergrootte.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.