Een tekstbericht beantwoorden of doorsturen

U kunt geen tekstberichten doorsturen met inhoud die auteursrechtelijk is beschermd.

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Tekstberichten.
  2. Markeer een bericht.
    • Om een bericht te beantwoorden, drukt u op de toets Menu > Beantwoorden.
    • Om een bericht door te sturen, drukt u op de toets Menu > Doorsturen.