Redenen voor intrekking van een certificaat

Reden

Beschrijving

Onbekend

de reden voor intrekking komt niet overeen met de vooraf gedefinieerde redenen.

Inbreuk op sleutel

een onbevoegd persoon is mogelijk achter de waarde van de persoonlijke sleutel gekomen.

Inbreuk op CA

iemand heeft mogelijk de persoonlijke sleutel van de uitgever van het certificaat openbaar gemaakt.

Relatie gewijzigd

de certificaathouder werkt niet meer voor de organisatie.

Vervangen

Een nieuw certificaat vervangt een bestaand certificaat.

Activiteit gestaakt

De certificaathouder heeft het certificaat niet meer nodig.

Certificaat geblokkeerd

U wilt het certificaat tijdelijk intrekken.