Videoverlichting in- of uitschakelen

In situaties met weinig licht kan de videoverlichting de kwaliteit verbeteren van de video's die u opneemt.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Media > pictogram Videocamera.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Selecteer of wis het selectievakje Videolampje.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.