Het certificaat bekijken dat wordt gebruikt om een bericht te ondertekenen of te coderen

  1. Markeer in een bericht de indicator voor de coderingsstatus of een digitale-handtekeningindicator.
  2. Druk op de toets Menu > Certificaat van afzender weergeven of Coderingscertificaat weergeven.