Wachtwoorden in Wachtwoordbeheer verbergen of weergeven

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Wachtwoordbeheer.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
    • Om wachtwoorden in Wachtwoordbeheer te verbergen, schakelt u het selectievakje Wachtwoord weergeven uit.
    • Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven weer in als u wachtwoorden in Wachtwoordbeheer wilt weergeven.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.