Een wachtwoord kopiëren

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Wachtwoordbeheer.
  2. Markeer een wachtwoord.
  3. Druk op de toets Menu > Gebruikersnaam kopiëren of Wachtwoord kopiëren.
Om het klembord te wissen drukt u op de toets Menu > Klembord wissen.
Opmerking: Wachtwoorden zijn niet gecodeerd wanneer ze op het klembord staan.