Het weer te geven lettertype wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Weergave > Schermweergave.
  3. Wijzig de velden voor het lettertype.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.