Deelnemen aan een telefonische vergadering

Voer een van de volgende handelingen uit: