Een e-mail verzenden naar de organisator van een vergadering of naar alle deelnemers

In een vergadering, uitnodiging voor een vergadering of respons op een vergadering, drukt u op de toets Menu en voert u een van de volgende acties uit: