Een alarm in de agenda instellen

U kunt een alarm in de agenda instellen dat afgaat op geplande dagen en tijden. Als u alarmen in de agenda instelt, wordt uw normale alarm in de toepassing Klok niet gewijzigd. Wijzigingen in de alarmtooninstellingen hebben invloed op de alarmen in beide toepassingen, omdat de alarmtooninstellingen van de alarmen worden gedeeld in de toepassing Agenda en Klok.

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
  2. Druk op de toets Afbeelding van de menutoets > Nieuw alarm.
  3. Typ de alarmgegevens.
  4. Als u wilt dat het alarm terugkeert, wijzigt u het veld Terugkerend.
  5. Druk op de toets Menu > Opslaan.