Een vergadering of afspraak plannen

Als u deelnemers voor een vergadering wilt uitnodigen, moet uw zakelijke e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda.
  2. Druk op de toets Menu > Nieuwe afspraak.
  3. Voer de gegevens van de vergadering of afspraak in.
    • Als u een deelnemer voor een vergadering wilt uitnodigen, drukt u op de toets Menu > Deelnemer toevoegen. Klik op een deelnemer.
  4. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u de uitnodiging voor een vergadering naar de deelnemers wilt verzenden die u hebt uitgenodigd, drukt u op de toets Menu > Verzenden.
    • Als u een afspraak wilt opslaan, drukt u op de toets Menu > Opslaan.