Een coderingssleutel genereren

Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Als u geen zakelijke e-mailberichten kunt verzenden of ontvangen, kunt u het probleem mogelijk oplossen door een nieuwe coderingssleutel te genereren.

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Gegevens beveiligingsstatus.
  3. Markeer een service.
  4. Druk op de toets Menu.
  5. Klik op Codeersleutel opnieuw genereren.