De timer gebruiken

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
  2. Druk op de toets Menu > Timer.
  3. Druk op de toets Menu > Timer instellen.
  4. Stel de tijd in.
  5. Klik op OK.
    • Om de timer te starten of te stoppen, klikt u op het pictogram start/stop.
    • Om de timer te resetten, klikt u op het pictogram reset.
De timer gaat verder met aftellen wanneer u de toepassing Klok afsluit.