De stopwatch gebruiken

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
  2. Druk op de toets Menu > Stopwatch.
  3. Klik op het start-/stoppictogram.
    • Om rondetijden vast te leggen, klikt u op het pictogram ronde.
    • Om het tijdmeten te stoppen, klikt u opnieuw op het pictogram start-/stop.
    • Om het resultaat te verzenden in een bericht, drukt u op de toets Menu > Resultaten verzenden. Klik op een berichttype.