Opties voor alarmmeldingen wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Wijzig in het gedeelte Alarm de velden Alarmtoon, Volume, Sluimertijd en Trilsignaal.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.