Tekst markeren, knippen, kopiëren of plakken

  1. Houd de toets Shift ingedrukt.
    • Schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad als u tekst teken voor teken wilt markeren.
    • Schuif met uw vinger omhoog of omlaag op het trackpad als u tekst regel voor regel wilt markeren.
  2. Druk op de toets Menu.
  3. Klik op Knippen of Kopiëren.
  4. Plaats de cursor op de plaats waar u de geknipte of gekopieerde tekst wilt invoegen.
  5. Druk op de toets Menu > Plakken.