De duur van de voorbeeldweergave wijzigen van de foto's die u maakt

U kunt instellen hoe lang een foto op het scherm blijft staan nadat u de foto hebt gemaakt. U kunt deze optie ook uitschakelen zodat u meteen nog een foto kunt maken.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Camera.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
    • Wijzig de tijd van het veld Afbeelding weergeven als u de duur van de voorbeeldweergave wilt wijzigen.
    • Om de afbeelding nadat u deze hebt genomen op het scherm te houden tot u op de toets Escape drukt, wijzigt u het veld Afbeelding weergeven in Vasthouden.
    • Als u niet wilt dat de foto op het scherm blijft staan, wijzigt u het veld Afbeelding weergeven in Uit.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.