Digitale zoom voor de camera uitschakelen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Camera.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Schakel het selectievakje Digitale zoom uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.