Een directe internetverbinding voor een toepassing van derden instellen

Om de APN-gebruikersnaam en het APN-wachtwoord op te vragen, neemt u contact op met uw serviceprovider.
  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > TCP/IP.
  3. Voer de APN-gegevens in.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.