Toestemmingen voor verbinding met toepassingen van derden opnieuw instellen

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Toestel > Toepassingsbeheer.
  3. Druk op de toets Menu > Standaardtoestemmingen bewerken.
  4. Druk op de toets Menu > Alle firewallprompts opnieuw instellen.
  5. Druk op de toets Menu > Standaardwaarden toepassen op alles.