Verbindingsinformatie voor een certificaatserver verzenden

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Certificaatservers.
  3. Markeer een certificaatserver.
  4. Druk op de toets Menu > E-mailserver of PIN-server.