Een persoonlijke PGP-sleutel downloaden van de PGP Universal Server

  1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
  2. Klik op Beveiliging > PGP.
  3. Druk op de toets Menu > Sleutels downloaden.