De status van een taak wijzigen

  1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Taken.
  2. Markeer een taak.
  3. Druk op de toets Menu.
    • Om de taak te markeren als Voltooid, klikt u op Markeren als voltooid.
    • Om de taak te markeren als Uitgesteld, Bezig met uitvoeren of Wachten, klikt u op Openen. Wijzig het veld Status. Druk op de toets Menu > Opslaan.