Een adres voor een webpagina, koppeling of een afbeelding kopiëren

Voer een van de volgende handelingen uit:
Als u de tekst wilt plakken, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets. > Plakken.