In- of uitzoomen op een webpagina

Druk op een webpagina op de toets Menu > Zoomen.
Als u de zoommodus wilt uitschakelen, drukt u op de toets Escape.