Een type draadloos netwerk instellen voor het verzenden van tekstberichten

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Tekstberichten.
  2. Druk op de toets Menu > Opties.
  3. Voer in het gedeelte SMS een van de volgende handelingen uit:
    • Als u slechts één netwerktype wilt gebruiken voor het verzenden van tekstberichten, stelt u het veld Netwerk voor verzending in op Circuitgeschakeld of Pakketgeschakeld.
    • Als u beide netwerktypen wilt gebruiken voor het verzenden van tekstberichten, wat gunstig kan zijn tijdens roamen, stelt u het veld Netwerk voor verzending in op Voorkeur voor circuitgeschakeld of Voorkeur voor pakketgeschakeld.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.