Een PIN-bericht opstellen en verzenden

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Andere opstellen > PIN opstellen.
  3. Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld Aan:
    • Typ een PIN. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
    • Als u een PIN hebt opgeslagen voor een contactpersoon die in uw contactpersonenlijst staat, typt u de naam van de contactpersoon. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
  4. Typ een bericht.
  5. Druk op de toets Menu > Verzenden.