Instellen hoe lang uw smartphone berichten moet opslaan

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > Berichtweergave en acties.
  3. Wijzig het veld Aantal dagen berichten bewaren.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.