Geen e-mail meer opslaan op uw smartphone die is verzonden vanaf uw computer

Voor deze taak moet uw zakelijk e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > E-mailvoorkeuren.
  3. Als het veld Berichtenservices wordt weergegeven, stelt u dit veld in op de juiste e-mailaccount.
  4. Druk op de toets Image of the Menu key > Mapomleiding.
  5. Schakel het selectievakje naast de map Verzonden items uit.
  6. Druk op de toets Menu > Opslaan.