Alleen het eerste deel van lange e-mailberichten ontvangen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
  2. Druk op de toets Image of the Menu key > Opties > Berichtweergave en acties.
  3. Schakel het selectievakje Automatisch meer weergeven uit.
  4. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Om meer van een e-mail te downloaden, drukt u op de toets Menu > Meer of Alles meer.